liftreklam.hu

Az liftreklam.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata

 

Általános tudnivalók

 

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Absurd Kft. (továbbiakban: Absurd) milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Absurd nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

 

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

 

A www.liftreklam.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során az Absurd szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Absurd honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Absurd az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát az Absurd rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva az Absurd nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

 

Biztonság

 

Az Absurd a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. Az Absurd azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

Gyermekek személyes adatai

 

Az Absurdnak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az Absurdnak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat az Absurdhoz. Ebben az esetben az Absurd a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

 

“Cookie”-k

 

A weboldal használatának megkönnyítése céljából az Absurd anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. Az Absurd által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével. További részleteket a „Cookie”-k kezeléséről https://www.liftreklam.hu/sutik/ oldalon talál

 

Személyes adatainak módosítása és törlése

 

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat az Absurd törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Absurd Kft. 8000 Székesfehérvár Fiskális út 59.), vagy e-mailben (info@liftreklam.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban az Absurd nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

 

 

 

Adatkezelő:

 

Cégnév: Absurd Kft.

székhely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.

Adószáma: 14066618-2-07

E-mail cím: info@liftreklam.hu

 

Az Absurd fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.